1

سردار دکتر بهمن کارگر

سرتیپ دکتر بهمن کارگر

حرکت جهادی جایزه جوان نوآور ماندگار “شهید موسوی” می تواند زمینه ساز آغاز حضور اثرگذار جوانان متعهد و متخصص در این عرصه باشد و طرح¬های نوین اجتماعی را به برکت انقلاب اسلامی ایران فراهم آورد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
سردار بسیجی دکتر بهمن کارگر