1

دکتر محمود واعظی

دکتر محمود واعظی

در این رویداد سه مفهوم که اهداف این جایزه بر آن استوار بود مورد بحث قرار گرفت که برای اینجانب بسیار ارزشمند بود؛ این سه مفهوم «جهاد و شهادت به عنوان الگویی برای خدمت»، «تخصص و خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات و توسعه کشور» و «اتکا به نیروهای جوان برای حضور موثر درعرصه‌های مختلف» بود که از دید بنده می‌تواند کلید حل بسیاری از مسائل و مشکلات مزمن کشور باشد.

این جایزه که به دنبال نوآوری و ابتکار در مسائل اجتماعی است و به اتکا جوانان متخصص و نوآور برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی پایه‌گذاری شده، ابراز امیدواری شد که این اهداف نیک در سال‌های آتی بتواند منشاء تحول در حوزه اجتماعی شود.