گزارش تصویری و ویدیویی آیین افتتاحیه دبیرخانه جایزه جوان نوآور ماندگار | جایزه جوان نوآور ماندگار

گزارش تصویری و ویدیویی آیین افتتاحیه دبیرخانه جایزه جوان نوآور ماندگار

image_pdfimage_print