اهداف جایزه | جایزه جوان نوآور ماندگار

اهداف جایزه | جایزه جوان نوآور ماندگار

۰۱

ایجاد بستری جهت فهم عمیق و وثیق اندیشه‌ها و منویات مقام معظم رهبری در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب

۰۲

حفظ و بازتولید گفتمان انقلاب اسلامی

۰۳

باز اندیشی مفهوم شهادت و ایثار از طریق نوآوری در دانش و پژوهش در راستای توسعه پایدار کشور

۰۴

ظهور و بروز وحدت و ارتقای هویت ملی، دینی و انقلابی نسل جوان

۰۵

حفظ و ترویج فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت

۰۶

شناخت و معرفی آرمان جوانان شهید

۰۷

ارزش آفرینی و باز تعریف فعالیت‌های متکی بر معیارهای انسان دوستی، شفقت، خودباوری، آزادمنشی، استقامت و نوع دوستی جوانان

۰۸

معرفی توانمندی‌ها و خلاقیت‌های اجتماعی اثر گذار جوانان

۰۹

جریان سازی نوآوری و شکوفایی اجتماعی و ایجاد انگیزه و امید به آینده در جامعه دختران و پسران ۱۸ تا ۳۵ سال