فرآیند ثبت نام و داوری | جایزه جوان نوآور ماندگار

فرآیند ثبت نام و داوری | جایزه جوان نوآور ماندگار

فرآیند ثبت نام و داوری

image_pdfimage_print

فرد یا افراد متقاضی مشمول در دو بخش دانشجویی و آزاد، جهت شرکت در جایزه جوان نوآور ماندگار، نشان شهید موسوی جهت ثبت نام، احراز هویت و بارگذاری مستندات تنها از سامانه اختصاصی جایزه به آدرس javanprize.org اقدام نماید.

مستندات ارسال شده به دبیرخانه در سه مرحله ارزیابی و داوری می‌شوند.

روند داوری:

  • مرحله اول: اوراق هویتی و مستندات نوآوری توسط دبیرخانه مرکزی مطابق با قوانین عمومی جایزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت تکمیل مدارک به مرحله بعد ارسال می‌گردد.
  •  مرحله دوم: کارگروه‌های تخصصی بنابر شاخص‌های مصوب دبیرخانه مرکزی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان را بررسی کرده و در صورت اخذ حد نصاب امتیاز تعیین شده به مرحله داوری ملی ارسال می‌نمایند.
  • مرحله نهایی: یک هیئت تخصصی متشکل از حداقل سه نفر بنابر شاخص‌های مصوب دبیرخانه مرکزی سه نفر را بر اساس بالاترین امتیاز انتخاب می‌نمایند.