سخنرانی دکتر داداندیش در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار | جایزه جوان نوآور ماندگار

سخنرانی دکتر داداندیش در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار | جایزه جوان نوآور ماندگار

سخنرانی دکتر داداندیش در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار

image_pdfimage_print
سخنرانی دکتر پروین داداندیش، رئیس جایزه و رنیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار.