سخنرانی دکتر داداندیش در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار | جایزه جوان نوآور ماندگار

سخنرانی دکتر داداندیش در آیین اختتامیه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار | جایزه جوان نوآور ماندگار