ثبت ایده نوآورانه اجتماعی | جایزه جوان نوآور ماندگار

ثبت ایده نوآورانه اجتماعی | جایزه جوان نوآور ماندگار

ثبت ایده نوآورانه اجتماعی

آیا می‌دانید اگر صاحب ایده با رویکردی نوآورانه در حل مسائل اجتماعی کشور باشید و ندانید قدم اول اجرا چیست می‌توانید با ثبت ایده و درخواست مشاوره، امکان تعامل با شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی را بدست آورید؟