1

آیین گرامیداشت سرو قامت ماندگار

به مناسبت گرامیداشت زادروز شهید موسوی و در آستانه روز دانشجو، دبیر خانه جایزه ملی جوان نوآور ماندگار برگزار می کند:

? آیین گرامیداشت سرو قامت ماندگار

?اهدا نشان عالی شهید موسوی به خانواده نوجوان شهید علی لندی

? یکشنبه ۱۴ آذرماه۱۴۰۰
? ساعت ۱۳
? سالن اجتماعات شهید موسوی- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب